در آغوشم بگیر ...

گاهی که به تو نگاه میکنم ، از این غریبه بودنم خجالت می کشم !

چقدر خوبه بدونی یکی یه جایی داره
یه آهنگی رو بیاد تــو گوش میـده....!

من که تو را دارم غریب بودنم دروغ می شود ! و این تویی که حتی مرا هم نداری ...

تو دلتنگ تر از مادری که در پی کودکش روانه شده و من سر به هواتر از کودکی که در شلوغی بازار دستان کوچکش را در پی تیله ای از دستهای مادرش می کشد بیرون ...

اینگونه که منم به کجا خواهم رفت ؟ ...

من اگر کودکی می کنم ، دستهایم را اگر می کشم ، تو بزرگی کن ..

/ 0 نظر / 28 بازدید