همسفر تنها

من اینجام ، کنار این همه زیبایی و تو تنهایی  

دلم برای تنهایی تو می سوزد ، و خود آشفته ام از این خوش گذرانی  

با من باش ، با من بیا و بمان ، که من بدون تو

به روزگار ، تلخ ، سرد ، اندوه وار

فقط نگاه می کنم 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید